WELL SOLUTIONS COMPANY
WELL SOLUTIONS COMPANY
Baby Swimming Nonthaburi
V45 GROUP ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าที่พักอาศัยขนาดเล็กหรืออาคารโครงการขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
Sambai Ramen
Neo Factory Co-working Space
V45 GROUP ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าที่พักอาศัยขนาดเล็กหรืออาคารโครงการขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี
Union Ratchaburi
V45 GROUP ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าที่พักอาศัยขนาดเล็กหรืออาคารโครงการขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี

ราคาประเมินสำหรับการตกแต่งภายใน

ประเภท :
สไตล์ :
พื้นที่ :
ตร.ม.
มูลค่า :
0
บาท

About Us

ความสวยงาม และ การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สองสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน

V45 GROUP คือกลุ่มบริษัทที่ให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เราพร้อมถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และจินตนาการของคุณ ให้ออกมาเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และสอดคล้องกับการใช้งานจริง พร้อมด้วยบริการในรูปแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการอื่นๆ ได้อย่างสูงสุด

Services

V45Group ออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง Interior and Architecture
Architecture

บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง เพื่อทำให้ อาคารและที่อยู่อาศัยเติมเต็มทุกการใช้งานและการใช้ชีวิตของคุณ

บริการออกแบบภายใน ที่ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งาน ในสไตล์ที่หลากหลาย V45GROUP
Interior Design

บริการออกแบบภายใน ที่ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งาน ในสไตล์ที่หลากหลาย

Mechanical and Electrical Engineering V45Group
Mechanical and Electrical Engineering

บริการออกแบบงานระบบครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบการเดินท่อ พื้น ผนัง และแบ่งส่วนพื้นที่ และระบบรักษาความปลอดภัย

V45Group บริการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อคุณภาพที่ได้มาตราฐาน
Project Managment

บริการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อคุณภาพที่ได้มาตราฐาน พร้อมส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาและงบที่กำหนด

Construction

บริการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ร้านค้า และโรงงาน ที่ควบคุมโดยสถาปนิก และ วิศกรที่มากด้วยประสบการณ์

Turnkey Solution V45Group
Turnkey Solution

บริการออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมควบคุมการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างสูงสุด

Projects

ร่วมพูดคุยและ

ปรึกษาโปรเจคกับเรา