UNION RATCHABURI FACTORY

โรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตตำนานเส้นหมี่และเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง “ตราเรือใบ” ที่เน้นการออกแบบพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดและตกแต่งด้วยPerforated Sheet ที่กำหนดรูปแบบให้สลับทางกันเพื่อทำให้เกิดเส้นสายที่ชัดเจน เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว อีกทั้ง อาคารหลังนี้ได้นำแนวทางการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับส่วนสำนักงานภายในอีกด้วย

Location

Photharam, Ratchaburi

Area

5,985.7 ตร.ม.

Year

2020